Cēsīs ienāk dabas daudzveidības saliņas – ko par to domā pilsētas iedzīvotāji? (JVR misija)

JVR misija ”Bioreģions”

Kategorija: Foto

Dabiskās pļavas Latvijā ir izzūdoša dabas vērtība – sarukušas līdz 0,9% no valsts teritorijas [1]. Pilsētās dabas daudzveidība nav diža, bet, veidojot dabiskās pļavas, iespējams veicināt gan to, gan arī cilvēku un dabas saiknes rašanos. Cēsis, balstoties izveidotajos Gaujas Nacionālā parka bioreģiona principos, veido pilsētas pļavas [2].

Cēsu dabiskās pļavas Jēkaba ielā un Pirtsupītes gravas teritorijā.

Cēsīs atrodami dažādi bioloģiski vērtīgu zālāju biotopu veidi, piemēram, sugām bagātas ganības un ganītas pļavas, sausi zālāji kaļķainās augsnēs [3]. Pilsētās dabiskie zālāji veicina dabas daudzveidību un nodrošina iespēju būt tuvāk dabai.

Pilsētā pļavas nodrošina gan dabas daudzveidību, gan labvēlīgi ietekmē iedzīvotājus.

Marija un Kristaps uzsver: “Dabiskās pļavas noteikti pozitīvi ietekmē cilvēku garīgo un fizisko veselību, kā arī uzlabo gaisa kvalitāti un ir skaista ainava, iespēja iepazīt dažādus augus.”

Tiek vairotas rekreācijas iespējas pie dabas pilsētas ietvaros.

“Svaigs gaiss un dabiska pļava ir lieliska vieta pastaigai, īpaši ar suni,” izceļ vēl kāds iedzīvotājs.

Pļavas pilsētu padara zaļāku un arī rada patīkamu mikroklimatu.

Cēsu iedzīvotāja Laura pauž, ka dabiskajām pļavām noteikti ir pozitīva ietekme, katrs zaļums iepriecina cilvēku un uzlabo viņa dienu. Laura arī uzsver, ka pļavas labprāt visi redzētu pilsētās.

Vairums intervēto iedzīvotāju pļavas vērtē pozitīvi, līdz ar to arī dažādu sugu un dzīvo būtņu klātesamību.

Dabiskās pļavas ir nozīmīga mājvieta augu, putnu, daudzām bezmugurkaulnieku sugām [4]. Katra suga ir svarīga un daļa no bioloģiskās daudzveidības tīkla, kas uztur planētas līdzsvaru.

Cēsis plāno attīstīt un palielināt dabisko pļavu daudzumu un platību. Iedzīvotāji ieceri vērtē ļoti pozitīvi. Dabisko zālāju ienākšana pilsētā var palīdzēt saglabāt bioloģisko daudzveidību. Ikviens cilvēks ir aicināts arī savā piemājas teritorijā ieviest dabisko pļavu saliņas, lai saglabātu un veicinātu dabas daudzveidību un sugu dzīvotnes.

Avoti:

[1] https://www.skaitamdabu.gov.lv/upload/File/DS_IG_plavas.jpg;

[2] https://www.cesis.lv/lv/vide/bioregions/;

[3] https://ozols.gov.lv/pub;

[4] https://www.skaitamdabu.gov.lv/public/lat/jaunumi/230/.

Autori: Zane Miķelsone, Patrīcija Rugāja, Monta Heidemane, Alise Zālīte

Jauno vides reportieru misija ‘’Bioreģions’’ 2023. gada 1. un 2. decembrī pulcēja 30 jauniešus no visas Latvijas, lai pētītu un izzinātu vides problēmas, kā arī popularizētu risinājumus un apgūtu mūsdienu mediju rīkus sabiedrības informēšanai par Gaujas Nacionālā parka Bioreģionu.
Misijas laikā jauniešiem bija iespēja izpētīt dažādas vides aizsardzības tēmas un veidot rakstus, foto un video reportāžas.

To top