Darbu iesniegšanas nosacījumi

Visiem darbiem jāiekļauj:

 • Autora/u vārdu, uzvārdu,
 • Vecumu,
 • Izglītības iestādes vai pārstāvētās neformālās jauniešu grupas, centra u.tml. nosaukumu.

Tāpat darbam neatkarīgi no formāta:

 • Jābūt par reāli eksistējošu, konkrētai vietai aktuālu vides problēmu,
 • Jāatklāj, jāpiedāvā potenciālo risinājumu vai jāparāda jau eksistējošu labo praksi, kas redzēta citur,
 • Rezultāts jāizplata atbilstošai mērķgrupai vai plašākai auditorijai vismaz trīs dažādos veidos (apliecinājumi – saites, foto ar nelielu atsauci/aprakstu jāpievieno darba pielikumā),
 • Fotogrāfijām, mūzikai, kas nav autora radīta un tiek izmantota darbā, jābūt izmantošanas atļaujai. Var izmantot arī brīvās pieejas mūziku. (Skat. brīvpieejas avotu piemērus šeit ) 
 • Jābūt sasaistītam ar ANO ilgtspējīgās attīstības mērķiem (IAM). Pieteikuma aprakstā jāiekļauj informācija par izvēlēto mērķi, kuru aktualizē savā darbā, raksturojot darba tēmas saikni ar konkrēto mērķi. (Vairāk par IAM https://ej.uz/iam-komikss,  https://ej.uz/iam-izglitiba )

RAKSTI

Rakstu garumam jābūt līdz 1000 vārdiem (nav minimālā ierobežojuma), ietver 1-3 fotogrāfijas vai attēlus (piem., diagrammas u.tml.), bet ne vairāk kā trīs.

Darbā izmantotos attēlus jānosūta arī atsevišķi pielikumā. Ilustrācijām, kuras nav paša autora radītas, jānorāda oriģinālavots. Virsrakstiem jāiekļaujas 140 zīmju robežās. Darbi jāiesūta .doc, .docx, .odt, vai .pdf formātā. 
Piemēri no starptautiskā konkursa uzvarētājiem https://yre.global/winning-articles

FOTOGRĀFIJA

Fotogrāfiju konkursā ir trīs darbu formāti:

 • atsevišķa (viena) attēla reportāža, stāsts jeb dokumentālā fotogrāfija, kas uzņemta neinscenētos apstākļos,
 • foto reportāža/ stāsts, kas sastāv no 3-5 fotogrāfijām. (Dokumentālā foto žanrs)
 • vides kampaņas attēls (plakāta, eksperimentālā foto formāts), kur autors rada, ietekmē saturu, lai nodotu vēstījumu, aktualizētu kādu jautājumu vai popularizētu kādu rīcību.

Piemēri katrai kategorijai no starptautiskā konkursa apskatāmi šeit ej.uz/jvrfotopiemeri , papildus piemēri https://yre.global/winning-photos

Nosacījumi: fotogrāfijām nepieciešams virsraksts līdz 140 zīmēm, kā arī neliels apraksts, stāsts katrai fotogrāfijai (kā attēls sasaucas ar vides tematiku un problēmu risinājumiem) līdz 100 vārdiem. Katrai atsevišķai fotogrāfijai ir jābūt nelielam aprakstam līdz 20 vārdiem. Fotogrāfijas jāiesūta elektroniski jpg. vai png. formātā. Jābūt labā kvalitātē. 

VIDEO

Video konkursam ir divi darbu formāti:

 • Reportāža – izstāsta stāstu par aktuālu, vietēju vides problēmu un risinājumiem, kas izriet no novērojumiem, izpētes, notikumiem, savāktiem faktiem un datiem, aculiecinieku intervijām u.tml.
 • Vides kampaņas video – pievērš uzmanību, aktualizē kādu konkrētu vides problēmu, vērtības un/vai popularizē kādu konkrētu videi draudzīgu rīcību. 

Piemēri katrai kategorijai no starptautiskā konkursa apskatāmi šeit ej.uz/jvrvideopiemeri , papildus piemēri https://yre.global/winning-videos


Nosacījumi: Video jābūt īsākam par 3 minūtēm. Video jābūt virsrakstam (līdz 140 zīmēm) un atbilstošam Youtube pieņemtajiem video formātiem.

To top