Vērtēšanas kritēriji

Tabulā norādīti visi Jauno vides reportieru darbu formātu vērtēšanas kritēriji visām vecuma grupām.

To top