Baltijas jūras patiesās emocijas

Nacionālais konkurss: 1. vieta

Kategorija: vides kampaņas foto

Vecuma grupa: 19–25 gadi

Viņa tikai bezspēcīgi noraugās, kā tiek ietērpta plastmasas maisiņos, cigarešu filtros un iepakojumos.

Balstoties uz SIWI (Stockholm International Water Institute) publicēto rakstu, Baltijas jūra tiek atzīta par vienu no piesārņotākajām jūrām pasaulē, ko veicina cilvēku radītie atkritumi. (Our baltic sea…, 2017; UN Environment, 2017; Water pollution…, 2018; Zalewska et al., 2015-2019, BLASTIC…, 2019;) Pārmērīgs produktu, iepakojumu patēriņš un izmešana ir vieni no galvenajiem piesārņojuma uzkrāšanās iemesliem jūrā (BLASTIC…, 2019; Venske et al., 2019).

Būtu vērtīgi katram aizdomāties par savu ietekmi un patēriņu, lai jūras emocijas mainītos.

Izmantotie interneta resursi:

BLASTIC: Tackling plastic litter in the Baltic Sea, 2019 g. URL: https://ec.europa.eu/regional_policy/en/projects/Latvia/blastic-tackling-plastic-litter-in-the-baltic-sea [skatīts 2021.g. 29. martā]

MARLIN Project, Final Report of Baltic Marine Litter Project 2013 g. URL: http://projects.centralbaltic.eu/project/447-marlin [skatīts 2021.g. 26. martā]

Mind your own cigarette butt – fish do not smoke, 2018 g. URL: https://www.blastic.eu/mind-cigarette-butt-fish-not-smoke/ [skatīts 2021.g. 29.martā]

Our baltic sea – let`s fix the damage we have caused, 2017 g. URL: https://www.blastic.eu/baltic-sea-lets-fix-damage-caused/ [skatīts 2021.g. 27.martā]

Water pollution data in the Baltic Sea basin – a local to regional approach, 2018 g. URL: https://www.siwi.org/publications/water-pollution-data-baltic-sea-basin-local-regional-approach/ [skatīts 2021.g. 29.martā]

Zinātniskie raksti:

Venske, I. R., Dailide, R., Dailidiene, I., & Dabuleviciene, T. (2019). Research of geographical sustainable consumption: influence of consumer behavior on marine litter in different Baltic sea coastal areas. Geophysical Research Abstracts, Vol. 21. Database: Ebscohost Academic Search Complete.

Zalewska, T., Maciak, J., Grajewska, A., (2021). Spatial and seasonal variability of beach litter along the southern coast of the Baltic Sea in 2015–2019 – Recommendations for the environmental status assessment and measures. Science of The Total Environment. Vol. 774. Database: ScienceDirect.

Iedvesmas avots:

Baltijas jūras krastu piesārņojums, reālais situācijas atspoguļojums, kas līdzinās autores iedomātajai kompozīcijai.

BETIJA ELĪZA LĀCE (20)

1. vieta JVR nacionālā konkursā

To top